En ocasió del Dia Internacional de l’Algua (22 de març), l’Obra Cultural de l’Alguer que de anys ha aviat un interessant report de col•laboració amb el Parc Natural de Port Comte, promou, en l’àmbit de les iniciatives inclodides en el programa de les activitats relatives al Conveni siglat al 2014 amb la Diputació de Barcelona, […]