CLAUDIA SOGGIU DEIXA LA PRESIDÈNCIA DE L’OBRA CULTURAL DE L’ALGUER. PINO TILLOCA ELEGIT NOU PRESIDENT

Ahir a la tarda, l’assemblea dels socis de l’Obra Cultural de l’Alguer ha acceptat les dimissions de Claudia Soggiu de l’encàrrec de president de l’associació i ha elegit, a l’unanimitat, nou president, fins al 2017, Pino Tilloca. Successivament, l’assemblea ha substituït, al Consell Directivo, la dimissionària Rosanna Uldank amb la sòcia Claudia Bellodi.
Se tanca així, en llarg anticipi, la positiva experiència de Claudia Soggiu: motivacions d’estudis i de treball no li hi han permitit de mantendre l’empenyo fins a la fi. Pino Tilloca, en un petit intervent, ha volgut rengraciar Claudia pel treball portat envant, ma sobretot, per les capacitats organitzatives i gestionals demonstrades.
“Quan t’havem elegida president de l’Obra – ha dit Pino Tilloca – al 2014, érem convincits que, aquella, fossi la triada justa: jove, intel·ligent, brava, preparada, ma, sobretot, apassionada de l’alguerisitat, qualitats que avui és difícil trobar a un jove. Tu eres i sés una risorsa per l’Obra Cultural i lo món cultural de l’Alguer, respectem la tua triada i esperem que, passat aqueix moment, puguis reprendre lo tou empenyo al món de l’associacionisme cultural. Per quant me reguarda, portaré envant, amb l’ajut del directivo i dels socis, les iniciatives que has presentat a l’assemblea i, tots junts, cercarem, així com has dit i fet tu, de continuar a dedicar lo nostre temps per una bella causa i per una bella associació, ma, sabis peró que l’Obra Cultural de l’Alguer, sense de tu, no siguerà la mateixa cosa”.
GRÀCIES CLAUDIA i BONA FORTUNA