En temps de coronavirus tot és diventat més dificil, sobretot per les activitats economiques, per les activitats autònomes, per les activitats socials, per les mateixes activitats culturals que són estades literalment, posades de dispart, i malgrat això, tantes associacions culturals han mantingut una certa vitalitat, per  quant mos reguarda pensem a les presentacions de llibres fetes al jardí del Museu del Coral;  a les “Festes del 31 de agost” i al concurs de poesia i prosa “Rafael Sari” organitzats tot en el respecte de les normes anti-covid i donques amb poques persones distanciades i tantes que no hi han pogut participar.   Ma pensem també a les tantes activitats a les  quals havem tengut de renunciar, a la biblioteca catalana, a les  conferències, a l’activitat social, ma entres aqueixes ni hi era una a la qual no podivem renunciar: lo “Calendari alguerés”, una petita producciò literaria que de oramai més de 40 anys mos fa companya ma sobretot enguany, com diu lo mestre Fidel Carboni, ideador i realitzador dels continguts, no podivem no editar, també per  una forma  de respecte nels  confronts de don Antoni Nughes que ha sempre portat envant aqueixa iniciativa estimolat de la  part més algueresista de l’Alguer.

Sabem tots que un calendari  té sì lo valor simbòlic de marcar lo temps ma sobretot lo  calendari alguerés mos fa companyia per un any i presupon auspicis de benestar i mil esperances, cosa que cada home té endins d’ell i desitja veure realitzades en aqueixos  temps dificils. encara més si aquest calendari reporta les coses de cada dia de’n casa nostra. Lo Calendari Alguerés 2021 farà companyia als algueresos i als amics, també enguany amb l’auguri, per cada home, de “Salut, vida llonga i pol menut”, com diu lo ditxo. També l’edició 2021 del calendari és estada impreciosida de una pintura del mestre Manlio Masu.