En ocasió del Dia Internacional de l’Algua (22 de març), l’Obra Cultural de l’Alguer que de anys ha aviat un interessant report de col•laboració amb el Parc Natural de Port Comte, promou, en l’àmbit de les iniciatives inclodides en el programa de les activitats relatives al Conveni siglat al 2014 amb la Diputació de Barcelona, la presentació del llibre “Le fontane della Foresta Demaniale di Anela” a cura del prof. Antonio Farris. Obrin los treballs: Vittorio Gazale, Director del Parc Natural Regional de Port Comte i Claudia Soggiu, President de l’Obra Cultural. Intervenen: Antonio Farris, President del Parc Natural Regional de Port Comte, Emmanuele Farris, recercador i Riccardo Paddeu. Introdueix i coordina lo debàtit Antonio Torre.
L’iniciativa se tenguerà dijous 19 de març, a les h. 18,30 a la Sala de la Fundació Meta, Plaça Porta Terra 9.

Entrada llibre.

Per diumenge 29 de març, l’Obra Cultural amb la col.laboració del Parc de Port Comte, en l’àmbit de les iniciatives lligades al Dia Mundial de l’Algua, organitza una excursió, oberta a tots lo interessats, als estanys de Sale ‘E Porcu, Sa Salina Manna (Municipi de San Vero Milis), S’Ena Arrubia (Municipi de Arborea) i una passejada a Capo Mannu (Municipi de San Vero Milis). Per ulteriors informacions i prenotacions, telefonar al 079 977228 (num. Obra Cultural), del dilluns al divendres, de les h. 17.00 a les h. 20.00.