21 POEMES per aclarar el segle XXI

Al mes de setembre del 2022, alguns professors de català (Marina Arrogante Ribera, Isabel Buston Luzón, Araceli Martínez Cuevas) de diferents centres culturals de Catalunya, per acostar los alumnes a l’estudi de la poesia, decidin de unir los esforços per seleccionar-ne 21 i relacionar-les amb la pràctica de l’expressió oral i escrita.

“21 POEMES per aclarar el segle XXI” és un recull de poemes catalans escrits de poetes de diferents països de parla catalana. Cada autor ha triat un sou poema, ha fet una petita presentació i ha explicat lo perquè de la triada.

Entre aqueixos 21 poemes són presents dos poetes algueresos: Antoni Canu, amb la poesia “La terra me crida” i Cinzia Paolucci, amb la poesia “Lo bosc té fam”.

Congratulacions a Antoni Canu i a Cinzia Paolucci.