AL PLESSO “MARIA IMMACOLATA” DE L’INSTITUT COMPRENSIVO N. 2 LO PREMI “VERA PAOLINI”

En l’àmbit de la XXXVII edició del concurs de poesia i prosa “Rafael Sari”, lo premi reservat a les escoles elementars intitulat a la mestra Vera Paolini, muller de Rafael Sari, enguany, és estat guanyat del plesso “Maria Immacolata” de l’Institut Comprensivo n. 2 pel projecte presentat de la mestra Carmelita Zedda amb la classe 3^A intitulat “Legendes noves de un lloc antic” i per dues cançons “La xotxorombel·la” i “Aió” presentades del mestre Franco Cano amb  les classes  4^ A i 4^ D.