BON NADAL

Amb el quadro realitzat de l’artista alguerés Antonello Alloro, inspirat de la poesia “Nadal” del poeta alguerés Antoni Ballero de Candia, l’Obra Cultural augura un Bon Nadal a tots.

L’obra, ensieme amb totes les altres 23, fa part de la exposicó de “Nadales 2023”, una col·lecció de poesies i il·lustracions que posa ensieme poetes i artistes de llengua catalana que interpreten un text vinculat al Nadal. L’idea i lo projecte de l’exposició de Nadales (un temps de moda també a l’Alguer) és del mecenate català Joan Rios i Masanell. La mostra se pot visitar als locals de l’Obra Cultural, carrer Arduino n. 46, del dilluns al dissabte, de les 17.30 a les 19.30 hores.