CATALÀ DE L’ALGUER EN LES ESCOLES

Fondamental lo rol de les famílies que tengueran de demanar l’inseriment de l’alguerés a dins del currículum escolàstic dels alumnes.
Ès important, més que mai, que ara les famílies alguereses triguin pels propis fills lo català de l’Alguer qual matèria d’ensenyament en les escoles. Gener és lo mes de les inscripcions, sigui per les primeres classes, sigui per les classes successives.
Lo Comitat Directiu de la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer convida les famílies alguereses a aprofitar de l’oportunitat del concret inseriment de la llengua catalana de l’Alguer en les escoles. Los genitors poden demanar a les institucions escolàstiques l’aplicació de la l.r. n. 22 del 2018 «Disciplina de la política lingüística regional», que conté disposicions en matèria d’ensenyament de les llengües de les minories històriques, entre les quals l’alguerés.
La delíbera de la Junta Regional núm. 44/35 aprovada lo 4 de setembre, estabileix les línees guia d’actuació de la Lei núm. 22/2018, sostenent les institucions didàctiques amb apòsites contribucions financiàries. Lo decret legislatiu relatiu a l’ús i a l’ensenyament arriba a la fase de la definició de les modalitats d’organització i de realització de la susdita activitat.
Lo Comitat Directiu de la Consulta, presidit de Giovanni Chessa , considera que l’instrument legislatiu representi un pas envant per una major consciència del valor de la llengua, com a patrimoni cultural inestimable de la nostra comunitat, lo futur del qual poguerà ésser garantit a través de l’ensenyament a les noves generacions.