LES ESCOLES VELLES DE L’ALGUER I L’ESCOLA DE OLESA BONNESVALLES

Continuen les iniciatives de difusió de la llengua, de la història i de la cultura algueresa a les escoles, organitzades de l’Obra Cultural de l’Alguer. Després de la bella experiènça de “Rondalles a les escoles” que ha portat a la publicació del llibre “Rondalles te llig”, premiat també a livell nacional amb el Premi Gutenberg 2013, lo projecte pensat i organitzat per enguany és “Los minyons de l’Alguer descobreixen la història de la pròpria comunitat”. Del mes de febrer a maig 2014, los alumnes de la classe IV B de les Escoles Velles (Sacro Cuore), han tengut l’oportunitat de aprendre la història de l’Alguer gràcies als aprofondiments en llengua algueresa fets sigui en classe, sigui pels carrers de l’Alguer Vella on(t) se troben los monuments, los llocs més significativos del passat de la nostra comunitat: un passat que los ha encuriosits i al qual se són apassionats.
Los minyons amb la col•laboraciò de la mestra Natacha Lampis i lo coordinament històric-lingüístic de Claudia Soggiu han curat, amb los disenys i la rielaboració textual, lo llibret “La nostra primera història de l’Alguer” que representa lo resultat de l’estudi que han fet i de allò que han emparat. Aqueixa publicació pot ésser un instrument útil i eficaç també per altros minyons que se volen acostar per la primera volta a la història de la nostra ciutat. Lo llibre siguerà donat als minyons catalans de Olesa de Bonesvalles, hospits a l’Alguer del 12 al 20 de maig, en ocasió del gemel•latge tra les dues comunitats de llengua catalana, durant la cerimònia de consegna que se tenguerà lo 17 de maig, al Parc de Port Comte. Lo 20 de maig un grup dels alumnes algueresos que han participat a aqueix projecte, per completar l’escambi cultural, partiràn per Barcelona acompanyats de les pròpies mestres d’escola i dels representants de les altres dues entitats organitzadores, Obra Cultural i Parc de Port Comte, fins al 24 de maig hospits dels amics del país català de Olesa.