LA GRAN GUERRA EN PARLAMENT – 1914/1918

En ocasió del centenari de la primera guerra mundial (1914/1918) l’Obra Cultural de l’Alguer ha organitzat un cicle de conferències que mos permitiran de comprendre  més bé les raons de l’entrada en guerra de l’Itàlia, la questió dels intervencionistes i dels neutralistes i de coneixer les consegüències que la guerra  ha  tengut a l’Alguer i en Sardenya.

Començarem dimarts 12 de juny, a les h. 18.30, a la sala de la Biblioteca Catalana, carrer Arduino 44, amb la conferència del prof. Francesco Soddu, professor ordinari d’Història de les Institucions Polítiques a l’Universitat de Sàsser, intitulada “La Grande guerra in Parlamento – 1914/1918”.Especificament, lo prof. Soddu farà un aprofundiment  sobre l’activitat del Parlament italià primer i  durant los anys de la guerra a partir de la declaració de neutralitat de l’Itàlia i posarà en evidència com, lo Govern Italià, malgrat la declaració de neutralitat, aniguessi portant a l’atenció del Parlament mesures mirades a la preparació a la guerra, després d’haver ja firmat l’acord secret de Londres.

Lo professor Francesco Soddu, del 2015, és  vicepresident de l’International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institution i tracta principalment de temes relacionats amb la història de les institucions parlàmentaries.