ÉS MORT VITO LOI

És mort Vito Loi, històric president de l’Obra Cultural de l’Alguer. Bo i honest, amat i estimat de tots, ha acabat de sofrir. Sem segurs que continuarà a mos seguir de l’alt del cel i que, en un modo o en l’altro, mos farà entendre la sua presència. Reposa en Pau Vito.