PASQUA A L’ALGUER

Una tradició de Pasqua, vol que a mitja Quaresma se posi lo forment a grillir dins de un lloc reservat, tancat i al reparo de la llumera, de manera que l’obscuritat lo pugui mantendre clar. Lo Dijous Sant, lego aqueixes petites mates, veniven emprades en les iglésies per adornar los sepulcres enllestits per acollir los fidels en lo ritual de les cerques. Enguany Obra Cultural i Plataforma per la Llengua han volgut recordar i mantendre viva aquesta antiga tradició nostra.