PUBLICAT LO BANDO DE LA XXXVI EDICIÓ DEL PREMI DE POESIA I PROSA “RAFAEL SARI”

És estat publicat lo bando de la XXXVI edició del concurs de poesia i prosa “Rafael Sari”. Lo Premi, nat al 1983 per celebrar la figura del mestre Rafael Sari i per incentivar l’ús de la variant algueresa de la llengua catalana, ha permitit a tants poetes algueresos i catalans de se fets coneixer, mentres altros se són acostats a la nostra parlada. L’atenció dels poetes algueresos i catalans és estada sempre viva i podem diure que lo Premi Sari, en tots aqueixos anys, ha constituït una muralla contre l’indiferència i l’abandó, de part dels algueresos, de la llengua materna, per aixó, l’atenció de la comissió s’és dirigida vers les escoles que han demostrat sensibilitat i empeny amb una participació viva i rica de contributs literaris i musicals.

Lo Premi és dividit en tres seccions:
A – Per alumnes de es escoles de l’Alguer
B – Per autors en llengua catalana
C – Per autors en la variant algueresa.
Per la poesia, cada autor, pot participar amb una o dues composicions inèdites (màxim 30 versos cadauna).
Per la prosa,cada autor, pot participar amb rondalles, contes o qualsevol recerca amb tema llibre (màxim 10.000 caràcters cadauna).
Les escoles poden participar amb poesies, contes o qualsevol treball en la variant algueresa.
Les obres no tenen d’ésser firmades i l’autor te de posar les generalitats a dins de una busta, tenint cura d’especificar la secció a la qual participa.
Són prevists premis en moneda per les escoles i per la secció C; diploma a tots los altros.
La Comissió se reserva lo dret de no assignar lo premi si lo número dels participants sigui no suficient i la qualitat de les obres no adequada. Lo premi de la secció A és dedicat a la mestre Vera Sari Paolini.

La cerimònia pública de la premiació se farà lo 29 de setembre 2019, en ocasió de les festes de Sant Miquel, patró de l’Alguer.

Les obres tenen de arribar entre lo 31 de juliol 2019 a:
OBRA CULTURAL de L’Alguer
Carrer Arduino, 44
07041 L’Alguer
Tel. 079977228

Més informació: premisari.obracultural.cat