XXXIX EDICIÓ CONCURS DE POESIA I PROSA “RAFAEL SARI”

L’OBRA CULTURAL de l’Alguer organitza la 39a Ediciò del premi de poesia i prosa

“RAFAEL SARI “en català de l’Alguer i per tots los poetes de llengua catalana.

Al concurs, que a partir d’aquest any, gaudeix del patrocini de la Regió Sardenya, poden participar tots i és dividit en tres seccions:

Secció A- per alumnes o classes de les escoles de l’Alguer.

Secció B- Per autors en llengua Catalana.

Secció C- Per autors en la variant Algueresa.

Per la poesia, cada autor, pot participar amb una o dues composicions inèdites (màxim 30 versos cada una), en 8 còpies escrites o fotocopiades. No se poden presentar obres en doble llengua.

Per la prosa, cada autor, pot participar amb rondalles, contes o qualsevol recerca amb tema llibre. Les obres no tenen d’ésser llongues més de 5 fulls. No se poden presentar obres en doble llengua.

Los participants a la secció A poden enviar obres en poesia, prosa o qualsevol treball en la varietat algueresa i tenen de comunicar l’Institut i la classe.

Los participants a la secció B poden enviar obres en poesia o prosa en les altres varietats de la llengua catalana. A partir d’aquest any, los participants a la secció B poden enviar les obres, escrites en Word, per correu electònic: premisari@obracultural.cat

Los participants a la secció C poden enviar obres en poesia o prosa en la varietat algueresa.

Les obres no tenen d’ésser firmades i l’autor posarà les propies generalitats (nom, cognom, endiriç, número de telèfon i eventual posta electrònica) a dins de una busta, tenint cura d’especificar la secció a la qual participa.

La comissiò se reserva lo dret de no assignar lo premi si lo nùmero dels participants sigui considerat no suficient o la qualitat de les obres no adequada. La comissiò pot assignar premis especials a obres que considera de particular interès.

Per qualsevol informació és possible posar-se en contacte amb la secretaria del premi 079/977228 – 3475443750 (Joan Irranca) o enviar una mail a: premisari@obracultural.cat

LES OBRES TENEN DE ARRIBAR ENTRE LO 31 DE JULIOL 2022 A:

OBRA CULTURAL DE L’ALGUER

Carrer P.R. ARDUINO 44,

07041 L’ALGUER- tel.: 079 977228