Personatges de l'historia i de la cultura de l'Alguer
Qui eren
Cao Àngel
Carcassona Antoni Àngel
 

Perdonen los parents i los estudiosos de les persones que havem olvidat de citar.
Lo treball no és complet i nos rendim conte de això, i lo més de les vegades havem posat notes sintetiques. Sem pronts a completar-les i allargar-les i corregir-les si nos enviau la biografia i la bibliografia o noticies útils que podem publicar.
Moltes gracies

(*) Per les compilacionc de les esquedes havem emprat.
"l'Alguer" Periodic de Cultura i informació director Joan Ibba
"Bibliografia Algueresa" de J.Ibba ediz. Del Sole
"Dizionaro biografico degli uomini illustri d Sardegna" de Pasquale Tola

"Racconti Algheresi" de Miquelino Chessa Tip. La Celere
"Conchiglie sotto un ramo di corallo" de Beppe Sechi Copello Edizioni del Sole 1987

"Tradizioni, usi e costumi di Alghero" di Joan Palomba curat de Antoni Nughes ed del Sole l'Alguer 1996
"I 2000 sardi più illustri" la Biblioteca dell'identità de L'Unione Sarda - L'Unione Sarda 2005

"Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII: Bartolomeu SImon" de Joan Armangué i Herrero Curial Edicions Catalanes 1996

Se rengracia el doctor Joan Ibba per la sua preciosa col·laboració en la redacció i correcció de les fitxes;
Les notes de "Lo pais meu" paraules de "Antoni Cao" i musica de "Antoni Dalerci" són interpretades dels "cosins Àngel i FrancoCeravola"