XXXI EDICIÓ CONCURS DE POESIA I PROSA “RAFAEL SARI”: CERIMÒNIA DE CONSEGNA DELS PREMIS

Diumenge, 28 de setembre, vigília de la festa de Sant Miquel, patró de l’Alguer, a les h. 19.30, a la sala de la Biblioteca Municipal “Rafael Sari”, al carrer de les Monjes, ex iglésia de Santa Clara a l’Alguer Vella, se tenguerà la cerimònia de consegna dels premis de la XXXI edició del concurs de poesia i prosa “Rafael Sari”, u dels més “vells” i “longevos” concursos de poesia i prosa de la Sardenya, organitzat de l’Obra Cultural de l’Alguer amb el patrocini de l’Assessorat a la Cultura del Municipi de l’Alguer.
Rafael Sari, nat a l’Alguer lo 4 de febrer del 1904 de família algueresa, és una de les figures més prestigioses del catalanisme alguerés, tra los fundadors al 1952 del Centre d’Estudis Algueresos, u dels poetes més prolífics de la literatura algueresa que en les sues poesies ha sempre privilegiat la forma i l’espírit autèntic de l’alguerés, mestre a les escoles elementars de l’Alguer, on ensenyava també la muller Vera Paolini, a ella és dedicat lo premi de la Secció A, reservat apunt a les escoles elementars. Després de la guerra, Rafael Sari ve encarregat de dirigir la Biblioteca Municipal de l’Alguer instituida al 1851 amb la donació Adami. Després de la sua mort, lo 28 de settembre del 1979, l’alhora Consell Comunal de l’Alguer intitolerà la mateixa Biblioteca a Rafael Sari, nom que manté encara avui.
La comissió judicadora del Premi presidida de la professora Maria Antonietta Salaris enguany és formada dels professors Ginetta Amadori, Luigina Cano, Marianina Delrio, Giusy Pascalis i Franco Sanna.
Així com als anys enrera lo concurs és estat dividit en tres seccions: la secció A dedicada als alumnes de les escoles de l’Alguer, la secció B pels autors de llengua catalana i la secció C dedicada als autors que escrivin en la variant algueresa del català. Com cada any durant la tardada sigueran lligits los versos de les poesies guanyadores i les motivacions dels premis assignats. La Cerimònia de enguany siguerà impreciosida de la presència dels hospits musicals Paolo Zicconi i Marcello Peghin. L’Obra Cultural de l’Alguer, amb el premi Rafael Sari, vol arrecordar lo poeta, que és estat definit de Paolo Pillonca “cantor enamorat” de la pròpia ciutat, que arresta així, avui, viu en la memòria sua i dels algueresos i al mateix temps educar los joves algueresos als valors de la sensibilitat poètica i a no perdre la coneixença de les pròpies raguines culturals i lingüístiques a les quals, lo mestre Sari, era particularment aficionat.
Lo concurs se proposa donques, cada any sempre de més, de ésser un mamentu de afirmació de l’identitat algueresa ma també una ocasió de recupero, salvaguarda i difusió de la especificitat lingüística que lliga l’Alguer als Països Catalans.