Qui sem

L’Obra Cultural de l’Alguer, fundada en el 1985, és una Associació sense fi de lucre, que se propon com finalitat fonamental de avalorar la cultura algueresa i sobretot la peculiaritat lingüística. Promou la funció cultural de la col·lectivitat catalana de l’Alguer, a dins de un quadre de programació soci-polític-econòmic, en la sfera mediterrània en general, privilegiant les relacions entre les nacionalitats emergents i en particolar les relacions entre l’Alguer i los països de llengua catalana.

De sempre, l’associació, promou la recerca científica en els diferents sectors en els quals l’Obra Cultural de l’Alguer dóna un sou contribut. Contribueix a la formació de joves recercadors, promocionant instruments i iniciatives complementars per activitats universitàries- L’Obra Cultural de l’Alguer, per la continuació de les sues finalitats promou diverses activitats:
Al 1988 ha organitzat una biblioteca catalana, reconeixuda i sostenguda de la Regió Sardenya, mentre per allò que és la donació dels llibres compta sobre el suport de les institucions catalanes.

L’Obra Cultural de l’Alguer, és costituida en diverses seccions, el número de les seccions siguerà en proporció de les disponibilats, on cada secció tè un responsable amb un ampla autonomia operativa en l’àmbit dels programes de l’Estatut, i tè de donar comptes al Directiu.Organitza convenis i debats, com: “Dia de la cultura”, encontres amb autors de llibres; organitza cada dos anys el Premi Josep Sanna per tesis de làurea i obres inèdites, sobre el sou territori, la història, la llengua i tot allò que és la cultura alguresa, en col.laboració amb “Escola de Alguerés P. Scanu.”

L’Obra Cultural de l’Alguer, organitza cada any lo cncurs: premi de poesia i prosa Rafael Sari.
Premi “ Una cançó per l’Alguer”.
Premi fotogràfic “l’Alguer, la gent, el territori”.
Edita publicacions en català, collabora amb periodics i amb altres organismes de formació i instituts de recerca, Universitats i altres associacions culturals.
Organitza representacions amb el Grup Teatral “El Teló” espetacles musicals de cançons, i líriques algueréses.
L’Obra Cultural cura el servei de assistència i traducció a les escoles de l’Alguer i als estudiants universitaris.
L’Obra Cultural dispon del servei lingüístic de consulència i traducció per tots els algueresos.
L’Obra Cultural de l’Alguer, ha organitzat diferents cursos de llengua siguint el programa de la junta permanenta i de la junta qualificadorade català, aconseguint tots els corsistes el certificat de coneixement de català.
L’Obra Cultural organitza el Dia del Llibre i de la Rosa.
I la festa de la Mare de Déu de Montserrat.
l’Obra Cultural cura una activitat editorial.
L’Obra Cultural ès membre de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu.
L’Obra Cultural és la secreteria territorial de l’Alguer de l’Eurocongrés 2000.
L’Obra Cultural adereix al Confemili (Comité Nacional Federatiu de les Minories Lingüístiques de Itàlia).
L’Obra Cultural col.labora amb el periòdic “L’ALGUER”.
Seu de l’Obra Cultural.