1906 – 2006 Centenari del Ièr Congrés de la Llengua Catalana

Al 1906 Mossèn Alcover convocava a Barcelona el Iér congrés de la llengua catalana, al qual convidava representants i estudiosos de tots els països de llengua catalana.
Participaren en aquesta important trobada dos algueresos, el mestre Joan Palomba i el jove Antoni Ciuffo, coneixut de tots com Ramon Clavellet, dues figures representatives que feven part del grup “La Palmavera” on treballaven per recuperar i valoritzar el patrimoni lingüístic i cultural de L’Alguer.<br> Per celebrar el centenari d’aquell important esdeveniment per la llengua catalana i altretant important per L’Alguer, l’Obra Cultural i L’Escola de Alguerés “P. Scanu”, que ja al mes d’agost han celebrat a Prada del Conflent la primera conferència sobre els homens de “La Palmavera”, han predispost un programa d’actes amb una conferència sobre l’Alguer als principis del 1900, “La Palmavera, els protagonistes algueresos del 1er congrés” i una presentació de la producció literària de aquella època.
Intervindran: Carlo Sechi, Antoni Nughes, Carlo Demartis i altres relators.
En el programa d’actes són previstos dos concerts amb un repertori de cançons populars alguereses i l’execució de les obres de Clavellet i Joan Pais.

És previst també un homenatge al monument dedicat a Pompeu Fabra, que al novembre del 1984 és estat construït en ocasió de la celebració a l’Alguer de les festes de cultura popular Pompeu Fabra, amb l’Organització de l’Escola de Alguerés “P.Scanu”.
Siguerà aquest, un moment per una reflexió sobre la catalanitat de L’Alguer i l’hereditat que han deixat aquellos homens de la “Palmavera”.
Projectes, aspectaives i també delusions que no han disminuït ni mortificat l’entusiasme de totes d’aquelles persones que avui treballen per donar prestigi i futur a un patrimoni cultural que enriqueix L’Alguer i tots els algueresos.