“ENCONTRES AMB L’AUTOR”Quart apuntament: “Racconti algheresi” di Miquelino Chessa

Voleu passar una bella tardada de algueresitat, de autentica algueresitat, ma de una algueresitat genuina, popular, feta de sarcasme, de ironia, alhora no podeu mancar a la presentació del 1er volum de “Racconti algheresi” de Miquelino Chessa que l’Obra Cultural de l’Alguer ha reestampat i que ara posa, desprès d’haver ja reestampat lo 2on volum al 2019, a la disponibilitata dels algueresos que encara no coneixen l’història de l’Alguer, ma l’història així com la veieva Miquelino Chessa, aquella feta dels homens i de les dones comuns que treballaven i curaven la família.

Sem segurs que tantissim algueresos se retrobaran en les 150 pàgines del llibre perquè Miquelino Chessa, oltres a fotografies de l’època, descriu, amb una prosa semplice, carrers, carrerons, noms i cognoms de famílies, xistos, personatges coneixuts i poca coneixuts, anèctodotos simpatics, atraços de treball, empleus, tradicions religioses i civils d’aquellos anys. Ningú, primer d’ell, mos havia dat una visió així real i palpitant de la ciutat de l’Alguer dels primers anys cinquanta del sècul XX. Miquelino Chessa descriu minuciosament espacats de vida que caracteritzaven l’Alguer vella, un’Alguer viva, plena de gent bona i honesta.

A presentar lo llibre sigueran Carlo Sechi i Pino Tilloca, les lectures son a càrrec de Gennaro Guarino.

Aqueix és lo quart apuntament de la ressenya literaria “Encontres amb l’autor” que l’Obra Cultural de l’Alguer organitza, amb la col·laboració de la Fondazione Alghero, al jardí del Museu del Corall, dimecres 4 d’agost 2021, a les h. 19.00.

A causa de la normativa anti còvid en vigor, per participar a l’iniciativa és necessari prenotar-se telefonant o enviant un missatge al número 3457771505.