LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN LES CARTOLINES IL·LUSTRADES DE GIOVANNI ANTIOCO MURA

Divendres 23 de novembre 2018, a les hores 18.00, a la sala de la Biblioteca Catalana de l’Obra Cultural de l’Alguer, en ocasió dels 100 anys de la fi de la primera guerra mundial, farem una retrosptectiva de les trinxeres i de les retrovies de la “Gran Guerra” sense alguna retòrica patriòtica: aquella de l’advocat de Bonorva Giovanni Antioco Mura (1882-1972), que del front de guerra ha enviat a la sua família centenars de cartolines. Entre aqueixes diverses desenes són en blanc i negre i diverses a colors. Formen part d’un important fons d’arxiu privat retrobat als anys ’90 de Federico Francioni i siguerà propiu ell a mos parlar d’aqueix personatge (que és estat u dels fundadors del socialisme sard) i a fixar calqui representació particular de la guerra. Intervenirà també Giuseppe Zichi, estudiós de la Sardenya contemporània.i Ninni Tedesco, directora de “Camineras” que presentarà lo número 6 del 2018 de la revista en la qual figura, entre altres coses, un contribut de Federico Francioni sobre Giovanni Antioco Mura.