RESSENYA DEL GESTO “V”

26 de juliol, tanca la tercera edició de la Ressenya del Gesto “V”: MEDEA de Euripide; tercer grup de formació de l’AnalfabElfica; regia de Enrico Fauro.