PUBLICAT LO BANDO DEL PREMI DE POESIA I PROSA “RAFAEL SARI” 2014

L’Obra Cultural de l’Alguer, organitzadora del premi de Poesia i Prosa “Rafael Sari”, comunica que és estat publicat lo bando de la XXXIa edició.
Així com als anys enrere lo concurs és articulat en tres seccions amb tema llibre:
Secció A – Reservada als alumnes de les escoles de l’Alguer*
Secció B – per autors en llengua catalana
Secció C – per autors en la variant algueresa

*= Lo premi de la Secció A (Escoles Elementars) és dedicat a la mestra Vera Paolini Sari.

Lo bando és a disposició de les persones interessades a la seu de l’Obra Cultural de l’Alguer al carrer Arduino 44/46.
Pot ésser demanat d’enviar-lo tràmit servici postal o endiriç electrònic a:
Obra Cultural Premi « Rafael Sari »
Carrer Arduino 44/46
07041 ALGHERO
tel. 0039.079.977228
@mail: info@obracultural.cat
Les obres tenen de arribar entre lo 31 de juliol 2014.