PUBLICAT LO BANDO DE LA XXXIV EDICIÓ DEL PREMI DE POESIA I PROSA “RAFAEL SARI”

L’Obra Cultural de l’Alguer organitza la XXXIV edició del premi de poesia i prosa “Rafael Sari” en català de l’Alguer i per tots los països de llengua catalana.

REGOLAMENT

 1. Los premis són dividits en tres seccions:

A – Per alumnes o classes de les escoles de l’Alguer

B – Per autors en llengua catalana

C – Per autors en la variant algueresa

 1. Poesia

Cada autor pot participar amb una o dues composicions inèdites (màxim 30 versos cada una), en 8 còpies escrites o fotocopiades.

 1. Prosa

Cada autor pot participar amb rondalles, contes o qualsevol recerca amb tema llibre. Les obres no tenen d’ésser llongues més de 5 fulls.

 1. Los participants a la secció A poden enviar obres en poesia, prosa o qualsevol treball en la variant algueresa i tenen de comunicar l’Institut i la classe.
 2. Los participants a la secció B poden enviar obres en poesia o prosa en les altres variants de la llengua catalana.
 3. Los participants a la secció C poden enviar obres en poesia o prosa en la variant algueresa.
 4. Les obres no tenen d’ésser firmades i l’autor posarà les propies generalitats (nom, cognom, endiriç i eventual número de telèfon) a dins de una busta, tenint cura d’especificar la secció a la qual participa.
 5. PREMIS

Secció A

Escola Elementar 1ª class.: € 150, targa i diploma

Escola Mitjana 1ª class.: € 150, targa i diploma

Institut superior 1ª class.: € 150, targa i diploma

La comissió se reserva lo dret de assignar ulteriors premis a les escoles que participen.

Secció B: Poesia i prosa

1ª classificada: Targa i diploma

2ª classificada: Targa i diploma

3ª classificada: Targa i diploma

Secció C: Poesia

1ª classificada: € 150 i diploma

2ª classificada: € 100 i diploma

3ª classificada: € 50 i diploma

Secció C: Prosa

1ª classificada: Targa i diploma

2ª classificada: Targa i diploma

3ª classificada: Targa i diploma

La comissió se reserva lo dret de no assignar lo premi si lo número dels participants sigui considerat no suficient o la qualitat de les obres no adequada. La comissió pot assignar un premi especial a obres que considera de particular interès.

 1. Lo premi de la Secció A (Escoles Elementars) és dedicat a la mestra Vera Paolini Sari.
 2. Les poesies i les proses, també aquelles no premiades, resten de propietat de l’OBRA CULTURAL que se reserva lo dret de difusió per televisió, ràdio i estampa.
 3. La cerimònia pública de la premiació se farà lo 29 de setembre 2017, en ocasió de les festes de Sant Miquel, patró de l’Alguer.
 4. La participació al premi implica l’acceptació de totes les condicions presents.

 

Les obres tenen de arribar entre lo 31 de juliol 2017 a

 

OBRA CULTURAL

Carrer P.R. Arduino, 44

07041 L’ALGUER

Tel. 079.977.228

www.obracultural.cat – info@obracultural.cat

Pàgina web del Premi “Rafael Sari”