DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES

L’OBRA CULTURAL A MONT MINERVA PEL DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES
En ocasió del Dia Internacional de les Muntanyes, iniciativa volguda i coordinada de la FAO, l’Obra Cultural de l’Alguer organitza per diumenge 13 de Nadal un’excursió al Mont Minerva, en el territori de Vil.lanova Monteleone. La promoció dels productes de muntanya és lo tema triat per la celebració de enguany que veurà com protagonista l’agriturismo Mendulas amb los sous plats tradicionals, realitzats amb productes biològics de producció local.
Partença de l’Alguer, del “Piazzale delle Pace” en fatxa del Port, a les h. 8,30.
L’iniciativa, oberta a tots los interessats, fa part del programa de les activitats realitzades a dintre del Conveny de col.laboració amb la Xarxa del Parcs Natural de la Diputació de Barcelona i lo Parc Natural de Port Comte.