CLAUDIA SOGGIU DEIXA LA PRESIDÈNCIA DE L’OBRA CULTURAL DE L’ALGUER. PINO TILLOCA ELEGIT NOU PRESIDENT

Ahir a la tarda, l’assemblea dels socis de l’Obra Cultural de l’Alguer ha acceptat les dimissions de Claudia Soggiu de l’encàrrec de president de l’associació i ha elegit, a l’unanimitat, nou president, fins al 2017, Pino Tilloca. Successivament, l’assemblea ha substituït, al Consell Directivo, la dimissionària Rosanna Uldank amb la sòcia Claudia Bellodi. Se tanca […]